Tin tức

Dự án đang triển khai

 

 

 

 

 

 Times Square 

 

 Melia Hotel 

Địa chỉ 

: 22-36 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM 

 

Địa chỉ 

: Hoàng Sa, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Sử dụng

: KHóa cửa cảm ứng Saflok MT RFID

 

Sử dụng

: Khóa cửa cảm ứng Saflok Quantum RFID

 

 

 

 

: Minibars HomeSun 40l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Windsor Plaza (Renew)
 

 

 Le Meridien Hotel
 
 Địa chỉ  :18 An Dương Vương, Q5, TP.HCM    Địa chỉ  : 3C Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM
 Sử dụng  : Khóa cửa cảm ứng Saflok MT RFID    Sử dụng  : Khóa cửa cảm ứng saflok Quantum II RFID